SIVI YÜK TERMİNALİ

Bağımsız bir depolama terminali olan Poliport'un kapasitesi 271.000 m³ olup tankların hacimleri 335 m³ ile 9.300 m³ arasında değişmektedir.

Paslanmaz veya karbon çelik sacdan, uluslararası normlara göre imal edilmiş olan tanklar ürün özelliklerine göre farklılıklar göstermekte olup donanım itibarı ile ısıtmalı, soğutmalı, kaplamalı veya izolasyonludur.

Tanklarımızda her türlü sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolanabilmektedir. Terminal, gümrüklü saha olup ithalat ve her tür transit ticaret uygulaması için uygundur. Poliport sadece ürün depolama ve elleçlemesi ile ilgilenmekte olup mal alım ve satımı yapmayan bağımsız bir depolama terminalidir.

Gemi Yükleme ve Tahliye İşlemleri

250 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 10,5 ile 13,5 metre su çekimine sahip olan Terminal iskelesine 40.000 DWT'a kadar olan gemiler yanaşabilmektedir. İskelemiz aynı anda 4 gemiye hizmet verebilmektedir. Ürün transferleri, saha içindeki değişik ebatlardaki tanklardan dört adet iskele manifolduna gelen 35 adet ürün transfer hattı ile gerçekleştirilmektedir. Özel ürünlerin yükleme/boşaltma işlemleri için gaz geri dönüş hatları ve scrubber sistemleri kullanılmaktadır.

Kara Tankeri Dolumu

Kara tankeri dolumları, elektronik topraklama sistemine sahip, sprinkler tesisatı ile yangın korunması sağlanmış dolum platformlarından yapılmaktadır. Dolum için terminale gelen kara tankerlerinin uygunluk kontrolü sonrası, dolum işlemlerine başlanır. Bazı özel ürünlerde tanker dolumu kapalı devre yapılabilmekte (gaz geri dönüş sistemli) ve dolum işlemi tam otomasyonlu bilgisayar kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Barge Yüklemeleri

Poliport sıvı kimyasal depolama hizmetlerinin yanı sıra transit gemilere yakıt ikmali amacıyla barge dolum hizmetleri de vermektedir. Barge dolumları kesin hassasiyet sağlamak için Elektronik Flowmetre ve Bilgisayar kontrollü seviye sistemiyle gerçekleştirilmektedir.

Atık Alımı ve Atık Yönetimi

Gemilerden alınan atıklar ve Terminal operasyonları esnasında oluşacak atık kimyasallar, uygun bir şekilde fıçılanarak etiketlenmekte, düzenli bir şekilde atık depolama sahasında toplanmaktadır. Söz konusu atıklar, belli periyotlarla lisanslı firmalar aracılığıyla, lisanslı atık bertaraf tesislerine veya geri kazanım tesislerine gönderilmektedir. Tehlikeli atıkların kaynağında azaltılması amacıyla; oluşan bazı tehlikeli atıkların tesisimizde geri kazanılması için 2 adet distilasyon ünitesi kurulmuştur. Tesisimiz gemilerden kaynaklanan atıkların kabulü lisansına sahip olup, aşağıda belirtilen atıkların kabulü yapılır.

Bunlar;

  • MARPOL 73/78 EK-I (sintine suyu, atık yağ, slaç)
  • MARPOL 73/78 EK-II (Zehirli sıvı kimyasallar)
  • MARPOL 73/78 EK-IV ve MARPOL 73/78 EK-V.

Depolama

İnternet üzerinden, müşterilerimiz kiraladıkları tanklardaki ürünlerinin miktarlarını ve hareketlerini takip edebilmektedirler. Her tank kendine özel ex-proof ürün transfer pompalarına ve kendine özel dolum ve yükleme hatlarına sahiptir. Tankların seviye, sıcaklık, yoğunluk kontrolleri SAAB Radar Sistemi ile operasyon kontrol merkezinden yapılmaktadır. Depolama tankları konstrüksiyonları, ilgili API Standartlarıyla uygunluk içindedir. Her tank için NFPA standartlarına uygun olarak tasarlanan yangın güvenlik sistemleri (soğutma suyu ve köpük devresi vb.) bulunmaktadır. Pompa sayısı ve su temin kapasitesi en kötü durum senaryosuna göre belirlenmiştir.

Harmanlama

Poliport barge'lara ihrakiye yüklemeleri için boru hatında otomatik harmanlama hizmeti vermektedir.

Laboratuvar

Terminal bünyesinde, müşteri istekleri doğrultusunda elleçlenen ürünlerin spesifikasyonlara uygunluğunun kontrolü için ilgili standartlara uygun gerekli testlerin ve analizlerin yapılabildiği bir laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvar bünyesinde yapılan analizler;

Saflık Spesifik Gravite Yoğunluk Viskozite
Kaynama Noktası Distilasyon Aralığı Renk Koku
İnhibitör Askıda Katı Asit Yıkama Rengi Bakır Korozyon Testi
Sülfür Bileşikleri Parlama Noktası Eşdeğer Ağırlık Suda Çözünürlük
Seyreltme Testi Asidite Asit Değeri Alkalinite
Demir Pegmanganat Zamanı Klorür UV Geçirgenliği
Polimerizasyon Testi Sülfürük Asit Testi pH Kül
Buharlaşma Kalıntısı Kırılma İndisi Asetonda Çözünmeyen Madde % Fenol Tayini
Kristallenme Noktası Alkol Gücü Katı Madde Stiren (Aldehit)
Stiren (Peroksit) Isocyanete Miktarı MDI ve TDI Asidite Formik Asit % Tayini